«

»

Mar 23

MEMORANDUM WSPÓŁPRACY

21 marca 2018 r. zostało podpisane memorandum współpracy pomiędzy Międzynarodowy Przykarpacki Klaster Rolno -Spożywczy „AGRO-Karpaty„(Leżajsk, Polska) a, Międzynarodowe Centrum Politologii Cywilnej w Narodowym Uniwersytecie Tarasa Szewczenki w Kijowie „(Kijów, Ukraina).

 

Główne założenia memorandum:

  • Organizacja projektów edukacyjnych dla rolników;
  • Udzielnie wsparcia informacyjnego i doradczego gospodarstwom w aspekcie prawnym;
  • Wprowadzenie zaawansowanej nauki politycznej w praktyce regionalnej polityki rolnej;
  • Realizacja projektów wydawniczych w ramach badania, uzasadnienia naukowego i praktycznego wdrażania polityki rolnej i społeczności agrarnych;
  • Organizowanie imprez charytatywnych w celu wsparcia rolników, gospodarstw;
  • Tworzenie wspólnych organizacji i przedsiębiorstw;

Strony maja nadzieję na wzajemną współpracę w dążeniu do określonych celów, oraz oczekują wzajemnej pomocy i wsparcia w organizowaniu misji specjalnych na terenie Ukrainy oraz Polski. Istnienie takich misji przyczyni się do efektywności wspólnych projektów edukacyjnych i badawczych, wydarzeń publicznych i charytatywnych.

KJ