«

»

Mar 26

Wizyta delegacji Euroregionu „Dniestr” w Hortino.

Delegacja program ” Dniester ” odwiedziła jeden z największych przedsiębiorstw przetwórstwa owoców i warzyw w Polsce ” Hortino „

14 marca 2018 r. Delegacja pogram „Dniester” prowadzona przez przewodniczącego Sergii Tatusiak, na zaproszenie polskiej strony, odbyła spotkanie robocze z kierownictwem firmy na terytorium jednego z nich. Placówki, w których uczestniczył przewodniczący rady nadzorczej ” Hortino ” Józef Sztorc , przewodniczący klastra ” Agro-Karpaty ” Krzysztof Juzyk, dyrektor Instytutu Pasz i rolnictwa z Narodowej Akademii Nauk Rolniczych na Ukrainie Alexander Ministerstwo, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Rolno-Przemysłowego, ekologii i zasobów naturalnych Valentina Kirilûk. Członkowie Rady Koordynującej ds. Realizacji projektu „sieci trans granicznej ds. Rolnictwa innowacyjnego”, przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw, przedstawiciele samorządów lokalnych i organizacji społecznych Ukrainy i Mołdawii również byli obecni.
Wizyta robocza miała miejsce w celu wymiany doświadczeń w rolnictwie między obiema stronami, znalezienia nowych partnerów oraz dalszego promowania produktów ukraińskich i mołdawska na rynku europejskim. Przedstawiciele obu stron dyskutowali o możliwych kierunkach i koncepcji dalszej współpracy. Szczególną uwagę poświęcono kwestiom, które mogą powstać podczas współpracy, jak również sposoby ich przezwyciężenia.
Między innymi przez strony zauważono, że rozwój współpracy dwustronnej przyczyni się do rozwoju sektora rolnego w regionach i wzmocni przyjazne więzi, co w ostatecznym rozrachunku będzie miało pozytywny wpływ na nasze gospodarki.