«

Maj 08

Konkurs „Just ecoKarpaty”

Szanowni Państwo.

Międzynarodowy Przykarpacki Klaster Rolno-Spożywczy zaprasza do udziału w pierwszej edycji konkursu marka „Just ecoKarpaty” Swoim zasięgiem obejmuje on przedsiębiorstwa i usługi pochodzące z obszaru Karpat Zachodnich, Południowych oraz Wschodnich. Obejmuje on kraje Polska, Rumunia, Słowacja, Ukraina.

Konkurs przeprowadzony jest w 2 kategoriach.

  • Agroturystyka i gastronomia regionalna odpoczynek i tradycyjne potrawy regionalne z czystych rejonach Karpat
  • Producent żywności karpacka ekologiczna zdrowa żywność regionalna

Eksperci powołani do oceny zgłoszeń konkursowych ocenią jakość produktów lub usług, zdrową ekologiczną i nieskażoną żywność regionu Karpat. Szeroki dostęp do konkursu dla producentów u usługodawców pozwoli na uczestnictwo wielu przedsiębiorstwo niezależne od ich wielkości zatrudnienia bądź obrotów.

Konkurs „Just ecoKarpaty” cechują przejrzyste procedury konkursowe. Obiektywizm w wydawaniu osądów wspierany jest przez niezależnych ekspertów jako członków gremium konkursowego. Patronat nad konkursem obejmą różne międzynarodowe polityczno-gospodarcze instytucje.

W ramach tego konkursu będą wyłaniane grupy najlepszych produktów i usług, które dzięki swoim wartościom i walorom ekologicznym wyróżniają się jako ambasadorzy obszaru Karpat i staną się wzorem dla innych firm działających jeszcze w nieznanych obszarach Karpat. Każdy Laureat konkursu otrzyma prawo do posługiwania się marką „Just ecoKarpaty”, która promuje region Karpat w obszarach regionalnych produktów i potraw oraz aktywnego wypoczynku w karpackich gospodarstwach agroturystycznych oraz aktywnej turystyki.

Finalista konkursu uzyska prawo do możliwość skorzystania z wielu programów promocyjnych oferowanych przez AGROKarpaty.

Laureat uczestniczący w konkursie oraz z będącym Laureatem będzie zawsze postrzegany u swoich klientów jako przedsiębiorstwo spełniający wysokie standardy jakościowe. Uzyska także większe zaufanie od klientów oraz umocni swoją markę produktu lub usługi.

Dodatkowo udział w konkursie pozwoli na przebicie się regionalnym firmom na rynki globalne, przy dokładnym określeniu, że produkt lub usługa pochodzi z Karpat. Zostanie on zweryfikowany i wypromowany przez Kapitułę konkursu, która oparta jest na wysokich standardach zweryfikowanych przez ekspertów z ramienia AGRO-Karpaty .

Chcąc startować w Konkursie marka „Just ecoKarpaty” należy spełnić następujące kryteria:

  1. Pobrać i wypełnić Ankietę naboru do konkursu.Do pobrania tutaj 
  2. Wysłać ankietę naboru na adres justecokarpat-poland@agro-karpaty.org.pl  do dnia 5 września 2019 roku
  3. Po otrzymaniu Ankiety Audytu, należy ją wypełnić i wysłać na adres justecokarpat-poland@agrokarpaty.org.pl do dnia 19 września 2019 roku.
  4. Do wysłanych Ankiet należy dołączyć wpłaty dotyczące naboru oraz audytu. Wysokość określona jest na naszej stronie internetowej oraz w Regulaminie Konkursu.
  5. Członkowie Klastra AGRO-Karpaty otrzymują rabat w wysokości 15% przynależnej opłaty audytu.

Po otrzymaniu Ankiet Audytu produktów lub usługi, komisja dokona oceny merytorycznej i wskaże w przedsiębiorstwa do dalszego etapu konkursu. Z pośród nominowanych uczestników zostaną wyłonione nominacje dla kategorii.

W posiedzeniu niejawnym Kapituła wyłoni laureatów edycji konkursu marka „Just ecoKarpaty”. Rozdanie nagród odbędzie się podczas Gali, na którą zostaną zaproszeni wszyscy nominowani wyłonieni w krajowych konkursach edycji marka „Just ecoKarpaty”

Szczegółowe informacje nt konkursu znajdują się na naszej stronie www.agro-karpatyorg.pl w zakładce Konkurs. W przypadku zapytań związanych z konkursem prosimy przesyłać przez naszą stronę internetową lub na adres biuro@agro-karpaty.org.pl