AGRO-Karpaty

Międzynarodowy Przykarpacki Klaster

Rolno – Spożywczy „AGRO-Karpaty” ®

 

Klaster, to spotkanie instytucji administracji publicznej i naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu – w celu ukierunkowanego rozwoju gospodarczego ziem Przykarpackich, oraz kształtowania sytuacji gospodarczo-społecznej regionów, w którym działa.

W warunkach globalizacji gospodarki światowej oraz gospodarki opartej na wiedzy, jednym z najważniejszych czynników gwarantujących wysoką konkurencyjność jest zdolność do wdrażania rozwiązań innowacyjnych, oraz wykorzystanie pozytywnych efektów współpracy klastrowej dla tworzenia wartości przedsiębiorstw.

Bycie członkiem klastra daje przewagę konkurencyjną oraz przyśpiesza rozwój firmy.

Jesteśmy organizacją koordynującą i zarządzającą klastrem, który organizuje i animuje rozwój interakcji, powiązań, przepływów wiedzy i współpracy w klastrze a także świadczy wyspecjalizowane usługi na rzecz firm i innych podmiotów działających w naszej organizacji.