AGRO-Karpaty

Naszą wspólną strategią jest integracja podmiotów, w celu rozwoju branży rolno-spożywczej, wytwarzania wysokiej jakości produktów o znacznych walorach smakowych, oraz stworzenie identyfikowanej marki produktów żywnościowych na rynki regionalne, europejskie i światowe.

Klaster pozwala Przedsiębiorstwom sprostać narastającej konkurencji, oraz umożliwia podjęcie inwestycji kilku podmiotów, obniżając koszty przedsięwzięcia i jego ryzyka.

Jako Koordynator pragniemy tworzyć warunki, które są niezbędne do rozwoju jego członków, poprzez lobbing na rzecz klastra, kontakty z władzami publicznymi, animowanie kontaktów z ośrodkami badawczymi w sektorze rolno-spożywczym, tworzenie wizerunku marki, tworzenie liderów będącymi „lokomotywami” klastra.

Naszym celem jest tworzenie relacji partnerstwa i zaufania wśród członków, tworzenie i rozwój wspólnych projektów, kształtowanie stabilnych podstaw finansowania rozwoju innowacji w tym B+R wśród członków klastra, realizację wspólnej aktywności rynkowej (wspólne zamówienia, marketing itp.). Realizujemy usługi dla naszych członków – poprzez wyjazdy międzynarodowe, reprezentowanie w kontaktach, pozyskiwanie zagranicznych partnerów.

Poprzez efekt synergii wszystkich podmiotów, przedsiębiorstw, uczelni, władz samorządowych, oraz poprzez podejmowanie wspólnych działań ukierunkowanych na wdrażanie różnych form innowacji, dążymy do sukcesu gospodarczego w sektorze rolno-spożywczym.

Dzięki połączeniu swoich sił firmy mogą osiągnąć znacznie więcej niż gdyby działały osobno. W praktyce ta współpraca ma polegać na dzieleniu się informacjami, technologiami, korzystaniu ze wspólnej promocji lub kojarzenia oferty z regionem przykarpackim.