«

Чер 13

Загальні збори учасників Міжнародного аграрного кластеру “Дністер”

В Виннице 5 июня состоялось общее собрания членов международного сельскохозяйственного кластера «Днестр». В собрании приняли участие члены агрокластера и приглашенные гости, в частности, Президент международного прикарпатского агропотребительского кластера «Агро-Карпаты» Кшиштоф Юзик и владелец фирмы «HORTINO» Юзеф Шторц (Республика Польша). Председательствовал – глава Еврорегиона «Днестр», координатор проекта «Трансграничная сеть для инновационного сельского хозяйства» Сергей Татусяк. Он отметил, что проект, в рамках которого был создан Агрокластер «Днестр», реализуется достаточно динамично, и за полгода удалось сделать то, что европейские координаторы проекта определяли на год. 

Кластерні організації сільськогосподарської та харчової промисловості Молдови, Придністров'я,
Польщі, Румунії та України уклали угоду про міжнародне співробітництво на основі своїх статутів.

Організації заявляють, що вони будуть підтримувати розвиток сучасного сільськогосподарського
виробництва та впровадити довгострокові плани розвитку сільського господарства, включаючи
органічне землеробство. Вони будуть залучені до найкращих практик шляхом обміну досвідом у своїх країнах.
Майбутнє сільського господарства та торгівлі продуктами харчування є інноваційною технологією
вирощування та розповсюдження органічних продуктів. Організації сприятимуть ідеї екологічного
та здорового харчування. Створити співпрацю за участю творчих ресурсів університетів, науково-освітніх центрів,
урядових та неурядових організацій, пов’язаних з агропродовольственними департаментами.
Сторони погоджуються об’єднати зусилля та співпрацю у сфері міжнародного співробітництва:

 

 • підтримка партнерства, обмін досвідом та сприяння розвитку інноваційної сільськогосподарської
 • продукції та харчової промисловості, з особливим акцентом на органічні продукти.
 • вони будуть прагнути спільно створювати та реалізовувати проекти, пов’язані з фінансуванням розвитку сучасного та інноваційного сільського господарства та переробки використовуючи субсидії зі Структурних фондів ЄС, Рамкових програм Світового банку, Європейського інвестиційного банку та інших інвестиційних фондів
 • Вони організують конференції, семінари, дебати, тренінги, семінари, навчальні візити за участю
  експертів з країн, що співпрацюють у рамках цієї угоди. Обмін досвідом через конференції та зустрічі
  дозволить ознайомитись із сучасними культурами, заплідненням, розведенням, переробкою та ефективною
  торгівлею цими сховищами та розподілом
 • створить експертні групи, вибирати представників, метою яких є обговорення та пропозиція інноваційних рішень у сільському господарстві та харчовій промисловості для місцевих та урядових органів, що приймають рішення, окремих країн, що беруть участь у цьому угоді про співпрацю
 • Сторони зобов’язуються надавати інформацію про те, що їхні регіони мають суттєві зміни в аграрній політиці,
  інноваційних проектах та фінансових субсидіях, а також нові правові рішення щодо сектору сільськогосподарської
  та митної політики